Privatansatte vest for Storebælt 2-10 års erfaring

Run, Vest
It-erfaringBruttoløn
237.174
2,538.229
339.238
3,540.201
441.121
4,541.997
542.831
5,543.624
644.377
6,545.091
745.767
7,546.405
847.008
8,547.575
948.109
9,548.609
1049.078

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.