Privatansatte vest for Storebælt 30-35 års erfaring

Build, Vest
It-erfaringBruttoløn
3062.890
30,562.814
3162.736
31,562.658
3262.580
32,562.504
3362.429
33,562.357
3462.290
34,562.227
3562.170

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.