Enable

Arbejdsopgaver indenfor dokumentation, undervisning, salg, strategi og politikker.

It-erfaring er din normerede studietid plus din erhvervserfaring.

Samlet oversigt for Enable

Tabellerne viser det udglattede gennemsnit.

Hvis du vil se den samlede tabel incl: gennemsnittet, kvartiler og median kan du hente tabellen her.