Offentlige 4-10 års erfaring

OffentligEnable
It-erfaringBruttoløn
438.989
4,539.252
539.509
5,539.762
640.009
6,540.251
740.488
7,540.720
840.947
8,541.169
941.386
9,541.597
1041.804

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er inclusiv pensionsbidrag, både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


It-erfaring er din normerede studietid plus din erhvervserfaring.