Plan

Arbejdsopgaver inden for Planlægning herunder arkitektur, design, test og analyser.

It-erfaring er din normerede studietid plus din erhvervserfaring.

Samlet oversigt for plan

Tabellerne viser det udglattede gennemsnit.

Hvis du vil se den samlede tabel incl: gennemsnittet, kvartiler og median kan du hente tabellen her.