Run

Arbejdsopgaver inden for løbende administration, herunder support, systemdrift og netværkssikkerhed.

It-erfaring er din normerede studietid plus din erhvervserfaring.

Samlet oversigt for run

Tabellerne viser det udglattede gennemsnit.

Hvis du vil se den samlede tabel incl: gennemsnittet, kvartiler og median kan du hente tabellen her.