Offentlige 10-15 års erfaring

OffentligBuild
It-erfaringBruttoløn
1041.234
10,541.618
1141.986
11,542.337
1242.673
12,542.993
1343.299
13,543.590
1443.868
14,544.131
1544.382

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag, både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.