Offentlige 15-20 års erfaring

OffentligBuild
It-erfaringBruttoløn
1544.382
15,544.620
1644.846
16,545.061
1745.264
17,545.456
1845.637
18,545.809
1945.971
19,546.124
2046.268

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag, både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.