Privatansatte vest for Storebælt 35-40 års erfaring

Build, Vest
It-erfaringBruttoløn
3562.170
35,562.120
3662.078
36,562.045
3762.022
37,562.009
3862.007
38,562.018
3962.043
39,562.082
4062.137

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.