Sorgorlov


Hvis det ulykkelige skulle ske, at du mister dit barn, har du som mor ret til sorgorlov. Efter de gældende regler kan du holde sorgorlov i 14 uger med barselsdagpenge, hvis du mister dit barn inden 32 uger efter fødslen. Folketinget har dog på baggrund af et borgerforslag indgået en aftale om nye regler på området.

Som noget nyt, er det ikke kun en ret, du har, hvis dit barn er dødfødt eller dør inden syv måneder efter fødslen, men det er udvidet til at gælde for alle børn under 18 år, uanset årsagen.

Med den nye aftale får både moren og barnets anden forælder ret til at holde sorgorlov. Hidtil har det kun været moren, der har haft ret til 14 ugers sorgorlov på barselsdagpenge, men det er nu udvidet til at gælde begge barnets forældre, ligesom perioden er forlænget til 26 uger for begge forældre.

Under en sorgorlov efter de nye regler, er du også fritaget fra de almindelige regler om, at du skal møde op på jobcenteret for at redegøre for, hvornår du er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.