Fleksjob


Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat, før du kan få tilkendt et fleksjob. Det betyder, at din arbejdsevne skal være nedsat til under 50% i et hvert erhverv.

Vurdering af arbejdsevne

Jobcentret i din bopælskommune bevilliger fleksjob ud fra en vurdering af din arbejdsevne. Det sker ved en arbejdsprøvning. Forinden man starter en visitation til fleksjob skal alle muligheder for ansættelse på ordinære vilkår være afprøvet.

Varighed

Det første fleksjob – uanset din alder – bliver bevilget for 5 år. Er du under 40 år, vil det efterfølgende fleksjob blive bevilget for yderligere 5 år. Det efterfølgende fleksjob, hvis du er over 40 år, kan blive gjort varigt.

Arbejdstid

Bliver du ansat i et fleksjob, skal du kun have løn af din arbejdsgiver for det antal ugentlige timer, du effektivt arbejder. Du kan blive ansat på ned til to timer pr. uge.

Vilkår

På områder der er dækket af overenskomst, skal dine ansættelsesvilkår følge denne. Hvis der ingen overenskomst for området, men udfører du funktionærarbejde i mindst 8 timer om ugen, har arbejdsgiveren pligt til at ansætte dig på funktionærlignende vilkår med samme rettigheder og pligter.

Arbejdsgiveren skal indbetale pension og ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt.

Dagpenge  

Når du får tilkendt et fleksjob, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse.

Supplerende ydelser fra pension og forsikring

PROSA anbefaler, at du kontakter dit pensions- og forsikringsselskab, hvis du får et fleksjob. Det er muligt, at du er berettiget til en varig eller midlertidig ydelse på grund af nedsat erhvervsevne.