Kontraktlæsning og tjekliste

Ansættelseskontrakt

Lad altid PROSA kigge din kontrakt igennem, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. Så er du sikker på, at alt er i orden.

Krav til en ansættelseskontrakt

Hvis den ugentlige arbejdstid i gennemsnit udgør mere end 8 timer, er du omfattet af Lov om ansættelsesbeviser. Det gælder også for personer i fx jobtræning, eller hvis du har et studenterjob.

Senest én måned efter ansættelsesforholdets start skal din arbejdsgiver udlevere en ansættelseskontrakt.

Hvis du fratræder, inden for den første måned (i prøvetiden), har du stadig krav på en ansættelseskontrakt.

Hvis du skal udføre dit arbejde i udlandet, og varigheden heraf udgør mere end en måned, har du krav på at få udleveret ansættelseskontrakten inden afrejsen.

Henvend dig til PROSA, hvis din arbejdsgiver ikke har udleveret et ansættelsesbevis senest en måned efter, ansættelsesforholdet er begyndt. PROSA kan hjælpe dig med at få den godtgørelse, du har krav på, hvis din arbejdsgiver bryder lovgivningen. Domstolene har vist, at de er klar til at idømme pæne godtgørelser ved grove overtrædelser.

Tjekliste

En ansættelseskontrakt skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår, herunder som minimum følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på arbejdsgiver og lønmodtager
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Tidspunkt for ansættelsesforholdets start
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed i de tilfælde, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
 • Dine rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferien
 • Opsigelsesvarsler
 • Den aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, samt andre lønandele, der ikke er indeholdt heri fx pensionsbidrag.
 • Oplysning om udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster der regulerer arbejdsforholdet

Herudover skal alle væsentlige vilkår nævnes, hvis de gælder for ansættelsesforholdet: 

 • Vilkårene for overarbejde
 • Rådighedsvagter
 • It-politikken på arbejdspladsen
 • Frihed i forbindelse med børns sygdom
 • Aktieoptioner
 • Løn under barsel
 • Klausuler
 • Evt. gældende personalehåndbog o.l.
 • Aftalt ferie ud over 5 uger

Download en eksempelkontrakt, du selv kan udfylde [pdf]

Download en eksempelkontrakt, du selv kan udfylde (engelsk udgave) [pdf]

Lad PROSA kigge din kontrakt igennem

Ansættelseskontrakten er et juridisk dokument. Når du har sat din underskrift på kontrakten, er du bundet af indholdet ligesom din arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du er helt klar over, hvad du skriver under på. Selv om du ikke har underskrevet kontrakten, inden du begynder, kan du komme til at hænge på dårlige arbejdsforhold, hvis du begynder i jobbet uden at gøre indsigelser.

PROSA tilbyder dig at læse din kontrakt igennem og kommentere indholdet. Send kontrakten og dine eventuelle kommentarer faglig@prosa.dk.

På hverdage vil du få svar på din henvendelse inden for normalt 24 timer. Ved komplekse kontrakter kan der gå lidt længere tid. Det samme gælder, når kontrakten er på engelsk, eller der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den oprindelige kontrakt skal sammenlignes med den nye.

Du er naturligvis også velkommen til at kigge forbi ét af PROSAs lokalkontorer og lade en faglig medarbejder løbe kontrakten igennem. Det anbefales, at du ringer og aftaler tid i forvejen.