Midlertidig ansættelse


Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

En midlertidig eller tidsbegrænset ansættelse betyder, at tidspunktet for dit ansættelsesforholds ophør allerede er fastsat ved starten af ansættelsen og derfor indskrevet i kontrakten.

Kontrakten

Har du har en ansættelse, der har en varighed på mere end 1 måned og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, skal det ifølge Loven om ansættelsesbeviser fremgå af din ansættelseskontrakt, om ansættelsesforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt.

Som midlertidigt eller tidsbegrænset ansat er du omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Det være sig fx ferieloven, funktionærloven og offentlige overenskomster. Du skal i udgangspunktet have de samme ansættelsesvilkår som en fastansat.

Vikaransat

Vikarer, der arbejder for et vikarbureau, er ikke omfattet af Loven om tidsbegrænset ansættelse. Som vikar må du gerne blive udsendt flere gange til samme virksomhed, så længe der er en saglig begrundelse for dette.

Forlængelse

En tidsbegrænset ansættelse kan kun forlænges efter objektive kriterier. En tommelfingerregel er, at der ikke er tale om et objektivt kriterium, hvis arbejdsgiveren kunne have planlagt sig ud af situationen.  Bliver du forlænget flere gange, uden at det er sagligt begrundet i objektive forhold, er det i strid med loven om tidsbegrænset ansættelse.

På statslige undervisning- og forskningsvirksomheder gælder der særlige regler. Her er der ikke noget krav om objektiv begrundelse for at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Det må dog højst blive gjort 2 gange.

Kontakt PROSA, hvis din kontrakt forlænges, så du kan få en vurdering af om dine rettigheder overholdes.