Tillidsposter


Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Medarbejderrepræsentanter findes ofte på større virksomheder og omfatter følgende poster:

 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (eller andre styrende organer)
 • Suppleanter til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
 • Europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Samarbejdsudvalgsmedlemmer
 • Repræsentanter efter lov om information og høring (ikke overenskomstdækkede virksomheder)
 • Talsmænd for ledere
 • Medarbejdere, som har fremsat krav om ligeløn for sig selv eller andre. 

De mest almindelige er:

 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og tilsynsråd

Særlig beskyttelse mod opsigelse

Medarbejdernes repræsentanter har ofte en særlig beskyttelse mod opsigelse. Formålet med beskyttelsen er at give repræsentanterne en sikkerhed for, at de ikke opsiges på grund af deres funktion.

De fleste overenskomster beskriver kun den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter, men ofte er ovenstående repræsentanter også omfattet af denne særlige beskyttelse. Arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og deres suppleanter er fx beskyttet efter lov om information og høring, ligesom europæiske samarbejdsudvalgsmedlemmer er omfattet af beskyttelsen af tillidsrepræsentanter inden for samme område.

Beskyttelsen ligger typisk i, at den pågældende medarbejder har et længere opsigelsesvarsel og at der skal følges en særlig procedure for opsigelsen.

Særligt om tillidsrepræsentanter

Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, vil de særlige regler for opsigelse af en tillidsrepræsentant typisk fremgå herfra. Reglerne er ikke nødvendigvis ens i alle overenskomster, men ofte er der regler om:

 • Tvingende årsager til afskedigelsen
 • En særlig procedure, hvor forbundet inddrages
 • Et forlænget opsigelsesvarsel for timelønnede

Kravet om, at der skal være tvingende årsager til en opsigelse, betyder, at tillidsrepræsentanten kan være beskyttet mod opsigelse i situationer, hvor virksomheden ville være berettiget til at opsige andre medarbejdere.

Mange tillidsrepræsentanter har også en beskyttelse, efter de er fratrådt. Har tillidsrepræsentanten fungeret i et år, vil han det første år, efter han er ophørt med hvervet, have et 6 uger forlænget opsigelsesvarsel.

Hvis man er tillidsrepræsentant på en privat virksomhed, som ikke er omfattet af en overenskomst, er det vigtigt, at ens særlige beskyttelse er nedfældet i en lokalaftale eller lignende.

Kontakt altid PROSA, hvis du er blevet opsagt og bestrider en tillidspost.