Virksomhedsoverdragelse


Aktieoptioner | Ansættelseskontrakt | Konsulentaftale | Arbejdstid | Fleksjob | Klausuler | Lærlinge ABC | Midlertidig ansættelse | Tillidsposter | Virksomhedsoverdragelse

Hvis din arbejdsgiver overdrager hele eller dele af sin virksomhed, kan overdragelsen være omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det har betydning for dine rettigheder og forpligtelser.

Er det en virksomhedsoverdragelse?

Hvis den virksomhed, du er ansat i, bliver overdraget til en ny ejer, vil den nye ejer overtage både de kollektive og individuelle rettigheder og forpligtelser omkring dine løn- og arbejdsforhold. Det fremgår af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, som omhandler både offentlige og private virksomheder.

I praksis kan det være vanskeligt at afgøre, præcis hvornår der er tale om en virksomhedsoverdragelse. Ved vurderingen af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse i juridisk forstand, kigger man blandt andet på, om der er tale om en overdragelse af hele virksomheden eller kun en mindre del af en virksomhed.

Hvis det er en del af en virksomhed, skal det være en klart afgrænset del - enten juridisk, økonomisk, organisatorisk, teknisk eller på anden måde. Det skal således være klart, hvilken del af virksomheden der er tale om, og hvilke medarbejdere der er tilknyttet denne del af virksomheden.

Kontakt PROSA, hvis du mener, der kunne være tale om virksomhedsoverdragelse på din arbejdsplads.

Information og forpligtelser

Overdrage din arbejdsgiver hele eller dele af virksomheden til en ny ejer, skal de berørte medarbejdere eller deres repræsentanter i rimelig tid orienteres om:

  • Dato for overdragelsen
  • Årsagen til overdragelsen
  • Overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for medarbejderne
  • Eventuelle foranstaltninger for medarbejderne

Loven giver ikke eksempler på, hvilke eventuelle foranstaltninger for medarbejderne der kan være. Men det kan fx være ændring i antallet af ansatte eller omlægning af arbejdsfunktionerne eller arbejdstiden.

Dine rettigheder og pligter

Udgangspunktet ved virksomhedsoverdragelse er, at du som ”overdraget” medarbejder fortsætter, som om intet er hændt:

  • Du er som minimum sikret samme løn- og ansættelsesvilkår som før virksomhedsoverdragelsen.
  • Den nye ejer skal, hvis der var overenskomst i den gamle virksomhed, som minimum opfylde overenskomstens bestemmelser, indtil den ville være udløbet i den gamle virksomhed.
  • Når du bliver virksomhedsoverdraget, skal du senest 1 måned efter ændringen have en ny ansættelseskontrakt
  • Er du lønmodtagerrepræsentant med særlig beskyttelse (fx tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant), og mister du dit tillidshverv i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, fortsætter beskyttelsen i den periode, der svarer til det overenskomst- eller aftalemæssigt fastsatte varsel. 

Væsentlige ændringer

Virksomhedsoverdragelsen kan i udgangspunktet ikke i sig selv begrunde, at du ophæver ansættelsesforholdet, medmindre der er tale om en væsentlig ændring af arbejdsvilkårene til ugunst for dig (fx løn, pension, arbejdstid). Væsentlige ændringer i dine arbejdsforhold skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Du kan så vælge at tiltræde de nye betingelser eller at fratræde din stilling, når ændringerne træder i kraft.