Test/Kvalitet

Samlet oversigt Test/Kvalitet

OffentligTest/Kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5-9 år331.035
20-24 år1
30-34 år2
Total631.285
33.431
39.754
34.792


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.