Sikkerhed / security

VestSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år1
4 - 6 år447.598
7 - 9 år343.679
13 - 15 år1
19 - 21 år357.612
28 - 30 år1
over 36 år2
Total1539.960
48.273
64.687
51.586


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Sikkerhed/security. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.