Danmarks bedste lønstatistik for it-professionelle

Det er vigtigt, at du får den rigtige løn for dit arbejde. For at sikre, at du gør det, skal du kende din værdi på markedet. Her er PROSAs lønstatistik et vigtigt redskab forud for din lønforhandling.

Find dig selv i PROSAs lønstatistik 2018

Tjek hvordan du ligger i sammenligning med andre it-professionelle.

Erhvervsuddannede med it er blandt andet uddannelserne: IT-administrator, Informatikassistent, IT-supporter samt Datateknikere (tidl. Datamekaniker/datafagtekniker).

Den gennemsnitlige lønstigning for en it-medarbejder har været 4,7% fra januar 2017 til januar 2018. Sammenligner vi med prisudviklingen for 2017, priserne steget med 0,7%.

Ser vi på udviklingen i lønniveauet i it-faget er stigningen på 2,7 %, hvilket er tæt på niveauet for arbejdsmarkedet generelt.

Hvis du selv står overfor at skulle forhandle løn er det vigtigt at du husker på at din erhvervserfaring også er øget, idet du har fået større kendskab til de forskellige opgaver på virksomheden og forbedret dine kvalifikationer i forhold til it-faget.

Hvor meget ancienniteten betyder afhænger af, hvor du står i din karriere. Det er især i de første år man skal stige mest.

Bag om statistikken

Lønstatistik-tabellerne er baseret på 3.343 besvarelser fra ansatte i it-faget. En del af dem kommer fra it-professionelle i Forsikringsforbundet. Fra PROSA medlemmerne har vi fået 3.199 besvarelser. Det er en svarprocent på 33.

Besvarelserne omfatter lønnen i januar 2018, og oplysningerne er blevet indsamlet i perioden 27. januar– til 15. marts 2018. 

I beregningen af lønningerne har vi udover bruttolønnen indregnet arbejdsgiverens pensionsbidrag, bonus samt fridage udover 5 ugers ferie