Test/Kvalitet

Samlet oversigt Test/Kvalitet

VestTest/Kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
4 - 6 år430.647
7 - 9 år2
10 - 12 år1
13 - 15 år1
19 - 21 år1
25 - 27 år2
28 - 30 år344.514
31 - 33 år2
34 - 36 år1
over 36 år1
Total1833.925
46.148
50.181
42.835


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test og kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.