Ferie (2017)

Hele det offentlige område og 69,5 % af de privatansatte har 6 ugers ferie eller mere.

Ser vi isoleret på gruppen af privat ansatte på individuel kontrakt har 64,1 % 6 ugers ferie eller mere.

Er du blandt dem der ikke har ekstra ferie kan du sammenligne din løn direkte. Har du derimod mere end 5 ugers ferie, skal du huske lægge værdien af disse til tallene på din lønseddel. Dette kan du gøre ved at benytte formlen:

Din løn * (1+(antal feriedage udover 5 uger/220))

Det er dette tal du skal sammenligne med tallene i vores lønstatistik.