Brugerunderstøttelse

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

VestBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år1
4 - 6 år628.55234.18240.53933.830
7 - 9 år1
10 - 12 år335.512
13 - 15 år2
16 - 18 år1
19 - 21 år346.464
22 - 24 år432.281
25 - 27 år2
28 - 30 år2
31 - 33 år2
34 - 36 år1
over 36 år448.185
Total3232.929
40.022
43.581
39.272


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.