Offentlig 5-14 års IT-erfaring

OffentligLedelse/projektledelse
It-erfaringBruttoløn
532.323
634.254
736.009
837.595
939.021
1040.293
1141.420
1242.409
1343.268
1444.004

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.