Privatansatte vest for Storebælt 24-35 års it-erfaring

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
2449.836
2550.375
2650.894
2751.392
2851.869
2952.326
3052.763
3153.179
3253.575
3353.950
3454.304
3554.639

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.