Offentlig 13-22 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/ netværk
It-erfaringBruttoløn
1336.851
1437.332
1537.776
1638.181
1738.550
1838.880
1939.173
2039.428
2139.646
2239.827

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.