Test/Kvalitet

Samlet oversigt Test/Kvalitet

VestTest/Kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år2
4 - 6 år331.686
7 - 9 år534.56539.00042.17338.057
13 - 15 år1
19 - 21 år1
22 - 24 år452.826
25 - 27 år1
28 - 30 år1
31 - 33 år2
34 - 36 år1
Over 36 år1
Total2233.534
48.493
53.182
44.597


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test og kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.