Sikkerhed / security (2017)

VestSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år2
4 - 6 år1
7 - 9 år1
10 - 12 år344.458
13 - 15 år355.220
19 - 21 år1
25 - 27 år1
over 36 år1
Total1343.977
45.370
57.492
49.327


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Sikkerhed/security. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende <link internal link in current>forklaringer på statistikkerne.