Brugerunderstøttelse (2017)

Erhvervsuddannede. Det drejer sig om uddannelserne: IT-administrator, Informatikassistent, IT-supporter samt Datamekaniker/datafagtekniker.

Samlet oversigt Test/Kvalitet

OffentligBrugerunderstøttelse
ErhvervserfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 5 år524.00029.26031.10728.403
6 - 10 år435.200
11 - 15 år437.752
16 - 20 år732.55934.44438.45635.077
21 - 25 år1
26 - 30 år1
Over 30 år2
Total2430.530
35.276
38.484
34.519


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.