Undervisning

OffentligUndervisning
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5 - 9 år623.00026.10635.04327.999
10 - 14 år1
15 - 19 år436.955
25 - 29 år1
Total1327.433
34.472
35.352
31.902


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.