Privatansatte vest for Storebælt 13-22 års it-erfaring

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
1348.241
1448.814
1549.296
1649.697
1750.023
1850.284
1950.485
2050.636
2150.745
2250.818

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.