Sikkerhed / security (2017)

OffentligSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5 - 9 år1
10 - 14 år345.963
15-19 år546.10947.00047.61646.491
20-24 år450.422
25-29 år450.399
35-39 år1
Over 39 år1
Total2045.357
49.322
51.961
48.180


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.