Brugerunderstøttelse privat ansatte øst for Storebælt

Samlet oversigt Brugerunderstøttelse

ØstBrugerunderstøttelse
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år439.060
4 - 6 år530.60038.59840.42536.103
7 - 9 år450.427
10 - 12 år2
13 - 15 år545.82345.86946.94849.766
16 - 18 år444.328
19 - 21 år2
22 - 24 år2
25 - 27 år642.95553.58272.11756.603
28 - 30 år1
31 - 33 år352.409
34 - 36 år1
over 36 år356.409
Total4241.000
45.846
53.894
47.984


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.