Undervisning (2017)

OffentligUndervisning
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
7 - 9 år334.214
10 - 12 år1
13 - 15 år1
19 - 21år1
22 - 24 år1
25 - 27 år1
28 - 30 år2
Total1029.099
34.436
39.343
34.627


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.