Privatansatte vest for Storebælt 4-13 års it-erfaring

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
434.758
535.707
636.635
737.542
838.429
939.295
1040.141
1140.967
1241.772
1342.557

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.