Virksomhedsindex offentligt ansatte 2017

Offentligt ansatte
ArbejdspladsOffentligLand
Region Sjælland109,1394,03
Folketinget105,9397,89
Rigspolitiet. Koncern IT105,51100,58
Region Hovedstaden103,0896,28
Aalborg Universitet102,8297,48
Københavns universitet101,8998,64
Naturerhvervstyrelsen101,6595,03
Syddansk Universitet (University Of Southern Denmark)101,6297,18
Københavns Kommune101,3194,03
Skat101,0699,35
Aarhus Universitet98,5993,17
CBS, Copenhagen Business School97,8292,85
Via Univercity College97,5193,66
Styrelsen for IT og læring (Uni-C)95,3891,64
Danmarks Statistik94,4283
Region Syddanmark92,7183,31
Statens IT92,683,33
DTU, Danmarks Tekniske Universitet91,6987,86
Region Midtjylland87,3481,48

Virksomhedsindex

Virksomhedsindexet er et udtryk for virksomhedens lønpolitik.

Kolonnen offentlig viser indekstallene for Offentligt ansatte. Kolonnen Land viser indekstallene for alle respondenter.

Virksomhedsindexet viser de ansattes faktiske lønninger set i relation til lønniveauet generelt, markedslønnen. Et lønindex under 100 indikerer, at virksomheden lønner lavere end gennemsnittet, og omvendt med et løntal over 100.

Vi skal understrege, at virksomhedsindexet skal tages med et gran salt. Der er tale om en gennemsnits-betragtning, og enkelte høje lønninger kan opveje mange lave lønninger og give et løntal over 100. Men er indexet lavt indikerer det, at virksomheden har et lavt lønniveau. I særlige tilfælde kan indexet dog være misvisende. Fx vil en situation med meget stor lønspredning mellem nyansatte (meget lav løn) og mere erfarne (meget høj løn) give et resultat omkring de 100.

Kan du ikke finde din egen virksomhed?

I indexet viser vi kun virksomheder som vi har modtaget mindst 5 skemaer fra. Vi grupperer indberetningerne efter det telefonnr. der bliver skrevet på skemaet.

Vi har erfaring for at enkelte bruger deres eget direkte nr. eller et filialnr., mens andre bruger firmaets hovednummer. I så fald kan vi ikke se at besvarelserne kommer fra samme virksomhed. Endelig kan vi heller ikke helt udelukke fejl i indtastningen.