Undervisning

OffentligUndervisning
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5 - 9 år329.354
10 - 14 år338.391
15 - 19 år2
20 - 24 år2
30 - 34 år2
35 - 39 år1
Total1330.562
37.046
40.000
35.829


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.