Test/Kvalitet (2017)

Samlet oversigt Test/Kvalitet

OffentligTest/Kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5-9 år331.430
15-19 år1
20-24 år1
30-34 år1
Over 39 år1
Total731.911
38.038
46.353
39.425


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.