Privatansatte vest for Storebælt 13-22 års it-erfaring

VestIt og forretningsprocesser
It-erfaringBruttoløn
1346.638
1447.556
1548.433
1649.272
1750.070
1850.829
1951.549
2052.229
2152.869
2253.470

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.