Privatansatte vest for Storebælt 3-12 års it-erfaring

VestBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
0 - 3 år32.280
433.679
534.954
636.114
737.165
838.112
938.962
1039.721
1140.396
1240.994

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.