Sikkerhed / security

OffentligSikkerhed/security
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5-9 år2
10-14 år339.397
15-19 år539.72340.00041.52840.460
20-24 år443.729
25-29 år443.151
35-39 år1
over 39 år1
Total2038.96042.50044.74941.690


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.