Offentlig 12-21 års it-erfaring

OffentligDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
1236.034
1336.397
1436.717
1536.998
1637.243
1737.455
1837.637
1937.793
2037.926
2138.038

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.