Danmarks bedste lønstatistik for it-professionelle

Bag om statistikken

Den aktuelle lønstatistik er baseret på 3.668 besvarelser fra ansatte i it-faget. Det svarer til en svarprocent på 35.

Besvarelserne omfatter lønnen for januar 2019, og oplysningerne er indsamlet i perioden 27. januar– til 3. marts 2019. 

I beregningen af lønningerne har vi udover bruttolønnen indregnet arbejdsgiverens pensionsbidrag, bonus samt fridage udover 5 ugers ferie.

Tendenser i Lønstatistik 2019

Læs også artiklen: It-lønninger stiger med højeste procent i ti år

Den gennemsnitlige lønstigning for en it-medarbejder har været 5,3% fra januar 2018 til januar 2019. Sammenligner vi med prisudviklingen for 2018, priserne steget med 1,3%.

Ser vi på udviklingen i lønniveauet i it-faget er stigningen på 3,2 %, hvilket er højere end på arbejdsmarkedet generelt, der er steget med 2,6% i den samme periode.

Hvis du selv står overfor at skulle forhandle løn er det vigtigt at du husker på at din erhvervserfaring også er øget, idet du har fået større kendskab til de forskellige opgaver på virksomheden og forbedret dine kvalifikationer i forhold til it-faget.

Hvor meget ancienniteten betyder afhænger af, hvor du står i din karriere. Det er især i de første år man skal stige mest.