Privatansatte vest for Storebælt 5-14 års it-erfaring (2017)

VestDrift: host/ slutbrugerudstyr/netværk
It-erfaringBruttoløn
437.669
538.144
638.620
739.095
839.570
940.046
1040.521
1140.996
1241.472
1341.947

Bruttoløn

Bruttolønnen er beregnet som månedsløn incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger, og der er omregnet til en arbejdsuge på 37 timer excl. frokost. Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.


Vælg antal års it-erfaring