Undervisning

OffentligUndervisning
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
5 - 9 år2
10 - 14 år437.370
15 - 19 år2
20 - 24 år2
25 - 29 år1
35 - 39 år1
Total1231.528
35.078
37.187
34.710


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor undervisning. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.