Undervisning

ØstUndervisning
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
4 - 6 år1
7 - 9 år1
10 - 12 år1
16 - 18 år1
19 - 21år1
22 - 24 år1
28 - 30 år1
34 - 36 år1
Total841.90051.05557.48550.300


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor undervisning. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende <link internal link in current>forklaringer på statistikkerne.