Offentligt ansatte 6-15 års it-erfaring

OffentligBrugerunderstøttelse
It-erfaringBruttoløn
631.946
732.614
833.204
933.721
1034.168
1134.549
1234.868
1335.128
1435.333
1535.488

Bruttoløn

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.

Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.

Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.

Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.

Hvis du vil se gennemsnittet og kvartiler, kan du hente tabellen her.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.