Test/Kvalitet

Samlet oversigt Test/Kvalitet

VestTest/Kvalitet
it-erfaringAntalNedre kvartilMedianØvre kvartilGn.snit
0 - 3 år1
4 - 6 år2
7 - 9 år834.91641.47043.61939.144
10 - 12 år350.117
13 - 15 år1
16 - 18 år1
19 - 21 år2
22 - 24 år2
28 - 30 år2
31 - 33 år2
34 - 36 år2
Total2641.600
46.536
51.136
44.979


Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test og kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.

Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost.  Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.

Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.

Øvrige spørgsmål?

Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.