Virksomhedsindex offentligt ansatte 2019

Offentligt ansatte
ArbejdspladsOffentligLand
CBS, Copenhagen Business School107,2104,56
Folketinget105,8396,41
Skatteforvaltningen105,03100,56
UNI-C. Danmarks IT-center for uddannelse og forskning104,7899,48
Vejdirektoratet104,5697,77
Sundhedsdatastyrelsen104,2591,27
KU, Københavns Universitet, Nørregade103,4398,59
Syddansk Universitet103,1199,01
Region Sjælland103,0897
Københavns Kommune Koncernservice101,7893,96
Rigspolitiet101,6193,38
Region Syddanmark101,3991,34
Aalborg Universitet101,1794,23
Region Hovedstaden100,7295,43
Landbrugsstyrelsen99,1292,57
DTU, Danmarks Tekniske Universitet,98,9591,9
Statens IT98,6392,29
Aarhus Universitet95,4589,67
ITU, IT-Universitetet I København94,2388,06
Via University College94,1590,47
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland93,9285,91
UCN, University College Nordjylland90,6988,65
Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser86,7780,26
Danmarks Statistik86,5484,33

Virksomhedsindex

Virksomhedsindexet er et udtryk for virksomhedens lønpolitik.

Kolonnen offentlig viser indekstallene for Offentligt ansatte. Kolonnen Land viser indekstallene for alle respondenter.

Virksomhedsindexet viser de ansattes faktiske lønninger set i relation til lønniveauet generelt, markedslønnen. Et lønindex under 100 indikerer, at virksomheden lønner lavere end gennemsnittet, og omvendt med et løntal over 100.

Vi skal understrege, at virksomhedsindexet skal tages med et gran salt. Der er tale om en gennemsnits-betragtning, og enkelte høje lønninger kan opveje mange lave lønninger og give et løntal over 100. Men er indexet lavt indikerer det, at virksomheden har et lavt lønniveau. I særlige tilfælde kan indexet dog være misvisende. Fx vil en situation med meget stor lønspredning mellem nyansatte (meget lav løn) og mere erfarne (meget høj løn) give et resultat omkring de 100.

Kan du ikke finde din egen virksomhed?

I indexet viser vi kun virksomheder som vi har modtaget mindst 5 skemaer fra. Vi grupperer indberetningerne efter det telefonnr. der bliver skrevet på skemaet.

Vi har erfaring for at enkelte bruger deres eget direkte nr. eller et filialnr., mens andre bruger firmaets hovednummer. I så fald kan vi ikke se at besvarelserne kommer fra samme virksomhed. Endelig kan vi heller ikke helt udelukke fejl i indtastningen.